Odszkodowanie za szkody górnicze

Oferujemy:

§ porady prawne z zakresu usuwania szkód górniczych,

§ wstępne szacowanie wartości wyrządzonej szkody przy współudziale rzeczoznawców i innych specjalistów,

§ negocjacje z przedsiębiorstwem górniczym na etapie przedsądowym,

§ pomoc merytoryczna przy sporządzaniu i podpisywaniu ugody,

§ reprezentacja klientów w postępowaniu sądowym, egzekucyjnym,

§ pomoc przy prawnym zabezpieczaniu obiektów budowlanych oraz uzyskaniu zgody przedsiębiorstwa górniczego na wykonanie zastępcze robót budowlanych,

§ pomoc przy uzyskaniu odpowiedniej kwoty pieniężnej w celu zapobieżenia szkodzie albo jej dalszym skutkom,

§ doradztwo w zakresie prowadzenia inwestycji budowlanych na terenie oddziaływania ruchu zakładu górniczego.

Ile to kosztuje?

Na podstawie art. 96 ust. 1 pkt 12 Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych strona chcąca wystąpić przeciwko przedsiębiorstwu górniczemu o naprawienie szkody górniczej nie ma obowiązku uiszczania kosztów sądowych. To w praktyce oznacza, że wszelkie wydatki związane ze sprawą, w tym opłatę od pozwu, wydatki na biegłego itp. tymczasowo ponosi Skarb Państwa a sąd zasądza sumę poniesionych kosztów od strony przegrywającej sprawę. Dzięki takiej regulacji dochodzenie roszczeń od kopalń jest ułatwione i nie powoduje dla zainteresowanego obciążenia finansowego przy składaniu pozwu.

Zobacz także: