Windykacja długów i zakup należności

Windykacja polubowna – mediacje przedsądowe

§ negocjujemy warunki spłaty,

§ ustalamy składniki majątkowe dłużnika, mogące stanowić przedmiot zabezpieczenia lub przedmiot ewentualnej egzekucji, 

§ przygotowujemy niezbędny materiał procesowy na potrzeby ewentualnego postępowania sądowego (np. pisemne wezwanie, czy pisemne uznanie długu na potrzeby ewentualnego postępowania nakazowego, stosownie do art. 485 § 1 pkt. 3 k.p.c. ).

Windykacja sądowa

§ podejmujemy czynności prowadzące do uzyskania tytułu egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi w ramach jednego z przyspieszonych trybów postępowania sądowego (nakazowego lub upominawczego) oraz służące zaopatrzeniu uzyskanego tytułu egzekucyjnego w klauzulę wykonalności,

§ w postepowaniu sądowym nasi prawnicy reprezentują klienta podczas całego procesu, we wszystkich instancjach i na terenie całego kraju.

Egzekucja komornicza

§ przygotowujemy i składamy do wybranego przez nas komornika sądowego wniosek o wszczęcie egzekucji, 

§ skuteczność i czas trwania egzekucji komorniczej zależy nie tylko od zbadania stanu majątkowego dłużnika, ale również od aktywności organów egzekucyjnych (komornika sądowego), 

§ reprezentując interesy klienta czuwamy nad prawidłowym przebiegiem całego postępowania egzekucyjnego i dbamy o to, aby organy egzekucyjne prowadzące egzekucję przejawiały stosowną aktywność,

§ czynnie współpracujemy z kancelariami komorniczymi na terenie całego kraju.

Ile to kosztuje?

Brak opłat wstępnych. Wynagrodzenie procentowe od 1% do 50% po odzyskaniu należności.

Zobacz także: